Biz Kimiz ?

Özel Gölbaşı Minikeller Anaokulu eğitim programı, MEB Okul Öncesi Eğitim programına uygun olarak hazırlanmaktadır.Buna ek olarak çoklu zekâ, proje tabanlı eğitim metodlarından yararlanılarak, gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin tüm alanlarındaki gelişimlerini daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar ilköğretim programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü kapsamaktadır: Problem çözme, iletişim, akıl yürütme, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma ve yerine getirme, araştırma, girişimcilik, bilinçli tüketicilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerileri gibi. Programda yer alan kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortamları hazırlanır.

Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır, çeşitli yöntemler geliştirilir.

Her yaş grubuna göre oluşturulan sınıflarımızda, haftalık program çerçevesinde İngilizce, Beden Eğitimi, Drama, Satranç, Müzik gibi etkinlikler branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Çocuklarımız haftalık program dâhilinde, Türkçe Dil Etkinliği, Matematik, Fen ve Doğa Etkinliği, Mutfak Etkinliği, Origami Etkinliği, Değerler Eğitimi, Dikkat Geliştirme Etkinliği, Okuma ve Yazmaya Hazırlık Çalışmaları gibi etkinliklerle kendilerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar.

Çocuklarımızın yemekleri velilerimize verilen aylık yemek listelerine göre hazırlanmakta olup, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olarak verilmektedir. Günlük olarak hazırlanan yemeklerimiz diyetisyen onayından geçmektedir.

Yaz okulu döneminde kurumumuzda bulunan kapalı yüzme havuzunda çocuklarımız yüzme derslerini almaktadırlar.

Kurumumuzda eğitim öğretim saatleri 08:30-17:00 saatleri arasında olup işe erken giden ve geç gelen velilerimiz için sabah 07:20-18:20 saatleri arasında açıktır.