Anaokulu Aidiyetinin Oluşturulması ve Güçlendirilmesi

Aidiyet, bireyin kendisini topluluk içinde bir yeri olduğunu, kabul edildiğini hissetmesi, bu durumun sonucunda da kendisini önemli ve değerli görmesi olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle aidiyet, bireyin kendisi için önemli gördüğü kişiler tarafından tanınmayı, kabul edilmeyi, sevilmeyi, değerli bulunup güvenilmeyi istemesi sonucunda yaşama yansıyan, doğuştan getirilen bir gereksinimdir.

Bireylerin ait olma duygusu ile diğer kişiler tarafından sevilme, kabul ve saygı görme duyguları arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre insanın en önemli ihtiyaçları, özellikle ergenlikle birlikte, kimlik, statü, bağlılık, aidiyet ve yüksek benlik ihtiyaçlarıdır. Topluma uyum sağlaması bu isteklerinin karşılanmasına bağlıdır.

Öğrencinin etkinliklerde sorumluluk üstlenmesi, düzenleme ve denetimde yeteneklerini kullanarak rol ve söz sahibi olması yani beceri ve deneyimlerini ortaya çıkarması kendine olan güveninin artmasına ve haz duymasına neden olacaktır.

Okul toplumu içerisindeki sosyal ilişkilerin sağlıklı yürümesi, öğrencinin okul veya sınıfta kendini olumlu yönde ifade edebileceği bir gruba ait olduğunu hissetmesi aidiyet duygusunu arttıracaktır.

Çalışmaları sonucunda öğrencinin takdir edilmesi, ödüllendirilmesi okul toplumunca tanınması aidiyetin artmasına, çocuğun okulu daha çok benimsemesine neden olacaktır.

Biz hergün büyüyen ve büyüdükçe de bağlanan bir aileyiz.