Yeni ‘Eğitim Öğretim’ Dönemi Kayıtlarımız Başlamıştır.

Sınıflarımız

Parlayan Yıldızlar

Okul öncesi eğitim sürecinde çocuklar ilköğretime hazırlanırken…

Çalışkan Arılar

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin…

Akıllı Karıncalar

Bilişsel gelişimin %70’ lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme…

Minik Dahiler

Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak…

Minik Kelebekler

Okul Öncesi dönemdeki gelişmeler yaşamın ileriki yıllarında önemlidir…

Bilgin Yumurcaklar

Okul öncesi Eğitim kurumları, aile içi desteğin tek başına yetmediği…

Branş Programlarımız

Anaokulumuzda Beden Eğitimi etkinlikleri öğrencilerin vücut koordinasyonlarını, esnekliğini ve kondisyonunu geliştirmeye yönelik hazırlanmış etkinlikleri içerir. Psikomotor alana ait becerilerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilerin farkındalık duygusu ile sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefleyen bu etkinlikler çeşitli sportif oyunlar, temel jimnastik ve denge hareketleri ile zenginleştirilmektedir.

Beden Eğitimi etkinliklerinde jimnastik eğitiminin yanı sıra basketbol eğitimi de verilmektedir. Beden eğitimi etkinliklerinde her ay çocuklarımız farklı bir spor dalı hakkında bilgi edinirler.

Okulumuzda ki drama etkinliğimizin amacı, çocukların hayata hazırlanmalarındaki en önemli araçlardan bir tanesinin oyun olmasıdır.

Çocuk oynarken hem eğlenmekte, hem de öğrenmektedir. Drama çocuğun oyun oynamasına, keşfetmesine, kendini ifade etmesine olanak tanıyan; beş duyusuna hitap eden; gelişim alanlarını destekleyen; günümüzde okulöncesi eğitimde de giderek yaygınlaşan bir yöntemdir.

Drama çalışmalarında çocuk bir grup içinde, belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kendini hem sözel, hem de bedensel olarak özgürce ifade etme şansını yakalar.

Kimi zaman hayal gücüyle yarattığı zaman makinesiyle dinozorlar devrine maceralı bir yolculuğa çıkarken; kimi zaman da nesli tükenmek üzere olan hayvanlara yardım etme konusunda bir araştırmanın içinde bulur kendini. Drama yöntemi çocuğun eğlenerek öğrenmesini sağlarken, kişilik gelişimini de olumlu etkiler.

İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimin geliştirilmesini amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan zevk alacaklardır.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, drama ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Okulumuzda “Müzik” etkinliklerinin temel amacı; öğrencilerin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dil, dans ve hareketlerin birlikteliğini temel alan “Orff Metodu”nun uygulandığı diğer etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır.

Müzik etkinlikleri, öğrencilere müzik bilgisini ve sevgisini kazandırmayı, gerçekleştirilen ritm grubu ve koro çalışmaları ile aidiyet duygusunu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Okul öncesi eğitimi çocuğun hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Çoklu zeka kuramına göre her bir zeka diğer zekanın gelişimi için kullanılabilir. Bu nedenle satranç sadece matematiksel ve uzaysal zeka olarak düşünülmemeli, çocuğun her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak bir kaldıraç noktası olarak görülmelidir.

Anaokulu öğrencilerinde, satrancın sevdirilmesi öğretilmesinden daha önemlidir. Kurumumuzda da satranç eğitiminin temel hedefi satranç kültürünü tanıtmak ve sevdirmektir. Çok fazla tekrar, soru cevap, hikaye ve canlandırma yöntemi ile satranç taşlarının adı yerleri ve hareket edebilme kuralları verilir.

Gerek Türkiye’de gerek yurtdışında yapılan birçok araştırma satrancın akademik başarıya ve odaklanma sürecine doğrudan katkısı olduğunu göstermektedir.
Satranç ile yaşam arasında hiçbir oyunda olmayan bir benzerlik vardır. Satranç, bizzat hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir oyundur. Yaşamda var olan ve hep var olacak mücadelenin tahta üzerinde anlatımıdır. Bu nedenlerle okulumuzda satranç eğitimine ayrı bir önem verilmektedir.

Çocuklarınızın eğitimi ve refahı temel önceliklerimizdendir.